Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2016. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CORPORATE COMPANIES s.r.o. kontra Ministerstvo financí ČR

(C-676/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Alperes: Ministerstvo financí ČR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Azok a személyek, akik üzleti tevékenységként a cégjegyzékbe már bejegyzett és értékesítési céllal alapított társaságok („ready-made” társaságok) értékesítését végzik, amelyek értékesítése az értékesített leányvállalatban fennálló tulajdonrész átruházásával valósul meg, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke (7) bekezdésének a) alpontjával együttesen értelmezett 2. cikke (1) bekezdése 3. pontja c) alpontjának hatálya alá tartoznak-e?

____________

1 HL 2005. L 309., 15. o.