Language of document :

2016 m. gruodžio 27 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CORPORATE COMPANIES s.r.o. / Ministerstvo financí ČR

(Byla C-676/16)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Atsakovė: Ministerstvo financí ČR

Prejudicinis klausimas

Ar asmenims, kurie vykdydami profesinę veiklą, parduoda į įmonių registrą jau įtrauktas komercines bendroves, įsteigtas su tikslu jas parduoti (vadinamosios ready-made bendrovės), kai pardavimas atliekamas perleidžiant parduodamos dukterinės bendrovės akcijų paketą, taikomas 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui1 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis kartu su jos 3 straipsnio 7 dalies a punktu?

____________

1 OL L 309, 2005, p. 15.