Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 27. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(lieta C-676/16)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Atbildētāja: Ministerstvo financí ČR

Prejudiciālais jautājums

Vai personām, kas, veicot savu uzņēmējdarbību, pārdod komercreģistrā jau ierakstītas un pārdošanai izveidotas komercsabiedrības (turpmāk tekstā – “gatavas komercsabiedrības”), kuru pārdošana tiek īstenota ar dalības pāreju to pārdotajā meitasuzņēmumā, ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK 1 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, 2. panta 1. punkta 3. daļas c) apakšpunkts, to lasot kopā ar tās 3. panta 7. punkta a) apakšpunktu?

____________

1     OV 2005 L 309, 15. lpp.