Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 27 decembrie 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(Cauza C-676/16)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Pârât: Ministerstvo financí ČR

Întrebarea preliminară

Persoanele care, cu titlu profesional, vând societăți înregistrate deja în registrul societăților și constituite în scopul vânzării („societăți deja constituite”), a căror vânzare se realizează prin transferul de participații la filiala pe care o vând, intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) punctul [3] litera (c) din Directiva 2005/60/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului coroborat cu articolul 3 punctul 7 litera (a) din aceasta?

____________

1 JO 2005, L 309, p. 15, Ediţie specială, 09/vol. 2, p. 214.