Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 27. decembra 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(Zadeva C-676/16)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Nasprotna stranka: Ministerstvo financí ČR

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali osebe, ki v okviru svoje poslovne dejavnosti prodajajo družbe, ki so že vpisane v sodni register in so bile ustanovljene za namene prodaje (tako imenovane ready-made družbe) in katerih prodaja se izvede s prenosom deleža v hčerinski družbi, ki jo zadevne osebe prodajajo, spadajo na področje uporabe člena 2(1), točka 3(c), v povezavi s členom 3(7)(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES1 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma?

____________

1 UL L 309, str. 15.