Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Španělsko) dne 29. prosince 2016 – Montero Mateos v. Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Věc C-677/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Lucía Montero Mateos

Žalovaný: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Předběžná otázka

Musí být ustanovení 4 odst. 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která byla začleněna do právního řádu Společenství směrnicí Rady 1999/701 , vykládáno v tom smyslu, že ukončení smlouvy o dočasném zastupování uzavřené za účelem obsazení volného pracovního místa uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní uzavřena, představuje objektivní důvod, který ospravedlňuje to, že vnitrostátní zákonodárce nestanovil v takovémto případě žádné odstupné při ukončení smlouvy, zatímco v případě srovnatelného stálého zaměstnance propuštěného z objektivního důvodu je stanoveno odstupné ve výši dvacetinásobku denní mzdy za každý odpracovaný rok?

____________

1 Úř. věst. 1999, L 175, s. 1.