Language of document :

A Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spanyolország) által 2016. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Montero Mateos kontra Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(C-677/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social no 33 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Montero Mateos

Alperes: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1999/70 tanácsi irányelvvel1 a közösségi jogrendbe beépített, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP között a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontját, hogy az üres álláshely betöltése céljából helyettesítésre irányuló, határozott idejű munkaszerződésnek a munkáltató és a munkavállaló általi megkötését megalapozó határidő lejárta miatt megszűnése olyan objektív oknak tekinthető, amely igazolja, hogy a nemzeti jogalkotó ilyen esetben ne írjon elő a szerződés megszűnése miatt végkielégítést, míg az összehasonlítható, határozatlan időre alkalmazott munkavállaló esetében, akinek a munkaszerződését objektív okokból szüntették meg, szolgálati évenként húsz napi munkabérnek megfelelő végkielégítést ír elő?

____________

1 HL 1999. L 175., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.