Language of document :

2016 m. gruodžio 29 d. Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Montero Mateos / Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Byla C-677/16)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Montero Mateos

Atsakovė: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Prejudicinis klausimas

Ar 1999 m. kovo 18 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis1 priede, 4 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad laikinosios interinidad (trumpalaikės) sutarties, sudarytos siekiant įdarbinti į laisvą darbo vietą, nutraukimas pasibaigus laikotarpiui, kuriam darbdavys su darbuotoja tą sutartį sudarė, yra objektyvi priežastis, dėl kurios nacionalinės teisės aktų leidėjas tokiu atveju nutraukiant darbo sutartį nenumato jokios kompensacijos, nors panašus nuolatinis darbuotojas, iš darbo atleidžiamas dėl objektyvios priežasties, turi teisę į 20 dienų darbo užmokesčio kompensaciją už kiekvienus išdirbtus metus?

____________

1  –    OL L 175, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368.