Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Spania) la 29 decembrie – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Cauza C-677/16)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Lucía Montero Mateos

Pârâtă: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Întrebările preliminare

Clauza 4 punctul 1 din acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, care este introdus în dreptul Uniunii prin intermediul Directivei 1999/70 a Consiliului Uniunii1 trebuie interpretată în sensul că încetarea unui contract de muncă temporar „de interinidad” pentru ocuparea unui post vacant, ca urmare a împlinirii termenului pentru care a fost încheiat între angajator și lucrătoare, constituie un motiv obiectiv care să justifice ca legiuitorul național să nu prevadă într-o astfel de situație nicio indemnizație pentru încetarea contractului, în timp ce în cazul unui lucrător pe durată nedeterminată comparabil care a fost concediat pentru un motiv obiectiv este prevăzută o indemnizație reprezentând echivalentul a 20 de zile de salariu pentru fiecare an de vechime?

____________

1 JO 1999, L 175, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129.