Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Španielsko) 29. decembra 2016 – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(vec C-677/16)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Montero Mateos

Žalovaný: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Prejudiciálna otázka

Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá bolo začlenená do právneho poriadku Spoločenstva smernicou Rady 1999/701 , vykladať v tom zmysle, že ukončenie dočasnej pracovnej zmluvy uzavretej na účely obsadenia voľného pracovného miesta uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnankyňou uzavretá, predstavuje objektívny dôvod, ktorý ospravedlňuje to, že vnútroštátny zákonodarca nestanovil v takom prípade žiadne odstupné pri ukončení zmluvy, zatiaľ čo v prípade porovnateľného stáleho zamestnanca prepusteného z objektívneho dôvodu je stanovené odstupné vo výške dvadsaťnásobku dennej mzdy za každý odpracovaný rok?

____________

1 Ú. v. ES L 175, 1999, s.1; Mim. vyd. 05/003, s. 368.