Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid (Španija) 29. decembra 2016 – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Zadeva C-677/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Montero Mateos

Tožena stranka: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbo 4(1) Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, ki je del pravnega reda Skupnosti na podlagi Direktive Sveta 1999/701 , razlagati tako, da prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi začasne zapolnitve izpraznjenega delovnega mesta s potekom časa, za katerega sta jo sklenila delodajalec in delavka, pomeni objektivni razlog, zaradi katerega zakonodajalec v navedenem primeru ne določi nobene odpravnine zaradi prenehanja pogodbe, medtem ko je za primerljivega delavca, zaposlenega za nedoločen čas, ki je bil odpuščen iz objektivnega razloga, določena odpravnina v višini 20 plačanih dni na leto delovne dobe?

____________

1 UL L 175, 1999, str. 1.