Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein oikeus (Φινλανδία) στις 13 Ιανουαρίου 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. κατά Rajavartiolaitos

(Υπόθεση C-15/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Αναιρεσίβλητη: Rajavartiolaitos

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Πρέπει να ερμηνεύεται η έκφραση «ακτές ή συναφή συμφέροντα» στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας ή η έκφραση «ακτές ή άλλα σχετικά συμφέροντα» στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ1 με βάση τον ορισμό της έννοιας της «ακτής ή των συναφών συμφερόντων» που περιλαμβάνεται στο άρθρο II, αριθ. 4, της Διεθνούς Συμβάσεως του 1969 περί επεμβάσεως στην ανοικτή θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει ρύπανση οφειλόμενη σε υδρογονάνθρακες;

2)    Κατά τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο II, αριθ. 4, στοιχείο c, της παρατεθείσας στο πρώτο ερώτημα Συμβάσεως του 1969, ο όρος «συναφή συμφέροντα» σημαίνει μεταξύ άλλων τη διατήρηση σε καλή κατάσταση της οικείας περιοχής, όπως και τη διατήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας. Ισχύει ο κανόνας αυτός και για τη διατήρηση των ζώντων πλουτοπαραγωγικών πόρων, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή αφορά η εν λόγω διάταξη της Συμβάσεως μόνον την προστασία των συμφερόντων της ακτής;

3)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Τι νοείται με την έκφραση «ακτή ή συναφή συμφέροντα» στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας ή με την έκφραση «ακτές ή άλλα σχετικά συμφέροντα» στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ;

4)    Τι σημαίνει η έκφραση «πλουτοπαραγωγικές πηγές στη χωρική θάλασσα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη» στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας και «πόροι (στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη)» στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2005/35/ΕΚ; Νοούνται ως πλουτοπαραγωγικές πηγές μόνο χρήσιμα είδη ή καλύπτονται επίσης είδη που συνδέονται ή εξαρτώνται από τα αλιευόμενα είδη υπό την έννοια του άρθρου 61, παράγραφος 4, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας, όπως για παράδειγμα φυτικά και ζωικά είδη τα οποία αποτελούν την τροφή των χρήσιμων ειδών;

5)    Πώς πρέπει να ερμηνευθεί η έκφραση «υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί (σοβαρή ζημιά)» στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας και [«συνιστά απειλή»] στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2005/35/ΕΚ; Πρέπει να ερμηνευθεί η επαπειλούμενη ζημία σε συνάρτηση με την έννοια του αφηρημένου ή του συγκεκριμένου κινδύνου ή με άλλον τρόπο;

6)    Κατά την εκτίμηση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας του παράκτιου κράτους στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας και στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, πρέπει να θεωρείται ότι οι προκληθείσες ή επαπειλούμενες σοβαρές ζημίες συνιστούν βαρύτερες συνέπειες έναντι της προκληθείσας ή επαπειλούμενης σοβαρής ρυπάνσεως του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 220, παράγραφος 5; Πώς πρέπει να ερμηνευθεί η σοβαρή ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των προκληθεισών ή επαπειλούμενων σοβαρών ζημιών;

7)    Ποιες περιστάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της σοβαρότητας των προκληθεισών ή επαπειλούμενων ζημιών; Πρέπει να συνεκτιμώνται για παράδειγμα η διάρκεια και η γεωγραφική έκταση των βλαβερών συνεπειών που οδηγούν στη ζημία; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως: Πώς πρέπει να εκτιμηθεί η διάρκεια και η έκταση της ζημίας;

8)    Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει απλώς στοιχειώδεις κανόνες και δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα κατά της θαλάσσιας ρυπάνσεως από τα πλοία, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο (άρθρο [1, παράγραφος] 2). Ισχύει η δυνατότητα θεσπίσεως αυστηρότερων κανόνων και για το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας, όπου ρυθμίζεται η αρμοδιότητα του παράκτιου κράτους να λαμβάνει μέτρα κατά πλοίου διαπλέοντος τα ύδατά του;

9)    Μπορούν να έχουν σημασία οι ιδιαίτερες γεωγραφικές και οικολογικές συνθήκες, καθώς και ο ευαίσθητος χαρακτήρας της Βαλτικής κατά την ερμηνεία των προβλεπόμενων στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας και στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας προϋποθέσεων της αρμοδιότητας του παράκτιου κράτους;

10)    Σημαίνει η έκφραση «σαφής αντικειμενική μαρτυρία» στο άρθρο 220, παράγραφος 6, της Συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας και [«αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία»] στο άρθρο 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ ότι, πέραν της αποδείξεως ότι ένα πλοίο παρέβη τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται επίσης να αποδεικνύονται οι συνέπειες της διαρροής; Τι είδους απόδειξη απαιτείται ότι δημιουργήθηκε κίνδυνος επελεύσεως μεγάλης ζημίας για την ακτή ή τα συναφή συμφέροντα ή για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρικών υδάτων ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης –για παράδειγμα, για τα πτηνά και τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και για το θαλάσσιο περιβάλλον της οικείας περιοχής; Σημαίνει η απαίτηση υπάρξεως σαφούς αντικειμενικής μαρτυρίας για παράδειγμα ότι η εκτίμηση των ζημιογόνων για το θαλάσσιο περιβάλλον συνεπειών του διαρρεύσαντος πετρελαίου πρέπει να στηρίζεται πάντα σε συγκεκριμένες έρευνες και μελέτες σχετικά με τις συνέπειες της διαρροής;

____________

1     Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ 2005, L 255, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ 2009, L 280, σ. 52).