Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. prosinca 2016. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – A

(predmet C-679/16)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A

Druga stranka u postupku: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Prethodna pitanja

Je li davanje poput osobne pomoći predviđene Zakonom o uslugama za osobe s posebnim potrebama „davanje za slučaj bolesti” u smislu članka 3. stavka 1. Uredbe br. 883/20041 ?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: Je li riječ o ograničenju prava građana Unije da se slobodno kreću i borave na državnom području država članica, kako su zajamčena člancima 20. i 21. UFEU-a, ako priznavanje prava na davanje poput osobne pomoći na temelju Zakona o uslugama za osobe s posebnim potrebama nije posebno uređeno u inozemstvu i ako se pretpostavke za priznavanje prava na to davanje tumače na način da se ne priznaje pravo na osobnu pomoć u drugoj državi članici u kojoj dotična osoba pohađa trogodišnji diplomski studij?

–    Je li za odlučivanje u predmetu relevantno to da se dotičnoj osobi u Finskoj može priznati pravo na davanje poput osobne pomoći u drugoj općini izvan one u kojoj ima prebivalište, primjerice ako ta osoba studira u drugoj općini?

–    Jesu li za odlučivanje u predmetu s gledišta prava Unije relevantna prava koja proizlaze iz članka 19. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom?

U slučaju da Sud prilikom odgovaranja na drugo prethodno pitanje utvrdi da tumačenje nacionalnog prava, poput onoga o kojemu je riječ u glavnom postupku, čini ograničenje slobode kretanja: Može li se takvo ograničenje ipak opravdati važnim razlozima u općem interesu koji proizlaze iz obveze općine da nadzire organiziranje osobne pomoći, mogućnosti da općina odabere primjereni način organiziranja pomoći i očuvanja koherentnosti i učinkovitosti sustava osobne pomoći prema Zakonu o uslugama osobama s posebnim potrebama?

____________

1 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.).