Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A

(C-679/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 883/2004 rendelet1 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „betegségi ellátásnak” minősül-e az olyan ellátás, mint a fogyatékossági szolgáltatásokról szóló törvény által előírt személyes segítség?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: korlátozza-e az uniós polgároknak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való – EUMSZ 20. és 21. cikk szerinti – jogát az, ha az olyan ellátás külföldi nyújtása, mint a fogyatékossági szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyes segítség, nincs külön szabályozva, és az ellátás nyújtásának feltételeit úgy értelmezik, hogy nem nyújtható személyes segítség abban a másik tagállamban, amelyben az érintett felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló hároméves tanulmányokat folytat?

–    Jelentőséggel bír-e az ügy értékelése szempontjából, hogy valamely személynek a személyes segítséghez hasonló ellátás nyújtható a lakóhely szerinti településtől eltérő másik finnországi településen, például ha e személy másik finn településen folytat tanulmányokat?

–    Jelentőséggel bírnak-e az ügy uniós jogi értékelése szempontjából a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 19. cikkéből eredő jogok?

Amennyiben a Bíróság a második előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés megválaszolása során azt állapítja meg, hogy a nemzeti jog jelen ügyben elvégzett értelmezésének eredménye a szabad mozgás korlátozását jelenti: igazolható-e e korlátozás az abból eredő, közérdeken alapuló nyomós okokkal, hogy a település köteles gondoskodni a személyes segítség nyújtásáról, hogy a településnek lehetősége van kiválasztani a segítség nyújtásának megfelelő módjait, és hogy fenn kell tartani a fogyatékossági szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyes segítségnyújtási rendszer koherenciáját és hatékonyságát?

____________

1     A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 5. kötet 72. o.)