Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 30. decembra 2016 – A

(Zadeva C-679/16)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: A

Druga stranka v postopku: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali dajatev, kot je osebna pomoč iz zakona o storitvah za invalide, pomeni „dajatev za bolezen“ v smislu člena 3(1) Uredbe št. 883/20041 ?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: Ali gre za omejitev pravice prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki jo imajo državljani Unije na podlagi členov 20 in 21 PDEU, če ni posebne ureditve za dodelitev dajatve, kot je osebna pomoč iz zakona o storitvah za invalide, v tujini in se pogoji za dodelitev dajatve razlagajo tako, da osebne pomoči ni mogoče dodeliti v drugi državi članici, v kateri zadevna oseba zaključi triletni študij, ki se zaključi z diplomo?

–    Ali je za presojo zadeve pomembno, da se lahko dajatev, kot je osebna pomoč, zadevni osebi na Finskem dodeli v občini, ki ni njena občina stalnega prebivališča, na primer, če študira v drugi finski občini?

–    Ali so pravice, ki izhajajo iz Člena 19 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, pomembne za presojo zadeve na podlagi prava Unije?

Če bi Sodišče pri odgovoru na drugo vprašanje za predhodno odločanje ugotovilo, da razlaga nacionalnega prava, kakršna je bila v obravnavani zadevi, pomeni omejitev pravice prostega gibanja in prebivanja: Ali je lahko taka omejitev vendarle utemeljena z nujnimi razlogi v splošnem interesu, ki izhajajo iz dolžnosti občine, da nadzoruje zagotavljanje osebne pomoči, možnosti občine, da izbere primeren način zagotavljanja pomoči, ter ohranitve skladnosti in učinkovitosti sistema osebne pomoči na podlagi zakona o storitvah za invalide?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).