Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 9. jaanuaril 2017 – Maria Tirkkonen

(kohtuasi C-9/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Maria Tirkkonen

Menetluses osales: Maaseutuvirasto

Eelotsuse küsimus

Kas hankedirektiivi 2004/18/EÜ1 artikli 1 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et direktiivis ette nähtud riigihankelepingu mõistega on hõlmatud selline süsteem,

– millega avalik-õiguslik üksus kavatseb hankida turult teenuseid eelnevalt kindlaks määratud lepingu kehtivuse perioodiks, sõlmides hanketeatele lisatud raamlepingu projektist tulenevatel tingimustel lepingud kõigi selliste ettevõtjatega, kes vastavad hankedokumentides täpsustatud tingimustele pakkuja nõuetelevastavuse ja osutatava teenuse kohta ning kes sooritavad hanketeates täpsemalt kirjeldatud eksami, ning

– millega ei saa hiljem raamlepingu kehtivuse ajal enam ühineda?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 134, lk 114, ELT eriväljaanne 06/007, lk 132)