Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. siječnja 2017. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Maria Tirkkonen

(predmet C-9/17)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Maria Tirkkonen

Druga stranka u postupku: Maaseutuvirasto

Prethodno pitanje

Treba li članak 1. stavak 2. točku (a) Direktive o javnoj nabavi 2004/18/EZ1 tumačiti na način da je definicijom „ugovora o javnoj nabavi” u smislu te direktive obuhvaćen sustav nabave

– kojim javno tijelo namjerava nabavljati usluge na tržištu tijekom unaprijed određenog razdoblja, na način da pod uvjetima iz nacrta okvirnog ugovora priloženog pozivu na nadmetanje sklapa ugovore s gospodarskim subjektima koji ispunjavaju zahtjeve, koji su određeni i pojedinačno opisani u pozivu na nadmetanje, u pogledu sposobnosti ponuditelja i ponuđene usluge i koji prođu provjeru koja je pobliže opisana u pozivu za nadmetanje, i

– kojemu se tijekom trajanja ugovora više ne može pristupiti?

____________

1 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL 2004., L 134, str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.).