Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Tirkkonen

(C-9/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Maria Tirkkonen

További fél: Maaseutuvirasto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2004/18/EK irányelv1 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a „közbeszerzési szerződés” ezen irányelv szerinti fogalmába tartozik az olyan rendszer,

– amely szerint valamely közjogi intézmény előre korlátozott időtartamon belül szolgáltatásokat kíván igénybe venni a piacon, és ennek érdekében a hirdetmény mellékletét képező keretmegállapodás-tervezetben szereplő feltételek mellett szerződést köt valamennyi olyan gazdasági szereplővel, aki teljesíti az ajánlattevő alkalmasságával és az ajánlott szolgáltatással szemben az ajánlati dokumentációban felállított, egyesével meghatározott követelményeket, és eredményesen szerepel a hirdetményben részletesebben bemutatott vizsgálaton, és

– amelyhez nem lehet csatlakozni a szerződés időtartama alatt?

____________

1 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 114. o ; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.)