Language of document :

2017 m. sausio 9 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Tirkkonen / Maaseutuvirasto

(Byla C-9/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Maria Tirkkonen

Kitas suinteresuotasis asmuo: Maaseutuvirasto

Prejudicinis klausimas

Ar Viešųjų pirkimų direktyvos 2004/18/EB1 1 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad sąvoka „viešosios sutartys“ pagal šią direktyvą apima viešojo pirkimo sutarčių sistemą,

– pagal kurią viešoji įstaiga iš anksto nustatytam laikotarpiui ketina gauti iš rinkos paslaugų, prie kvietimo dalyvauti konkurse pridėtame preliminariosios sutarties projekte nustatytomis sąlygomis sudarydama sutartis su visais ūkio subjektais, kurie atitinka konkurso dokumentuose nustatytus, atskirai apibūdintus reikalavimus, keliamus dalyvio tinkamumui ir siūlomai paslaugai, ir išlaiko kvietime dalyvauti konkurse išsamiau aprašytą egzaminą, ir

– prie kurios sutarties galiojimo laikotarpiu nebegalima prisijungti?

____________

1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 1).