Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. janvārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Maria Tirkkonen

(lieta C-9/17)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Maria Tirkkonen

Cits lietas dalībnieks: Maaseutuvirasto

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2004/18/EK 1 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka “valsts [publiskā iepirkuma] līgumu” definīcija šīs direktīvas izpratnē ietver līgumu sistēmu,

‒ ar kuru publiska iestāde paredz uz iepriekš noteiktu laikposmu saņemt tirgū pakalpojumus, noslēdzot līgumus, kas atbilst iepirkuma procedūrā pievienotā pamatlīguma projekta nosacījumiem, ar visiem saimnieciskās darbības subjektiem, kuri izpilda iepirkuma dokumentos noteiktās individuālās prasības, kas izvirzītas pretendentu atbilstībai un piedāvātajiem pakalpojumiem, un nokārto iepirkuma procedūrā sīkāk aprakstīto pārbaudi, un

‒ un kurai līguma darbības laikā vairs nevar pievienoties?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu, piegādes [publiskā iepirkuma] valsts līgumu un pakalpojumu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.)