Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 9 ianuarie 2017 – Maria Tirkkonen

(Cauza C-9/17)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Apelantă: Maria Tirkkonen

Cealaltă parte din procedură: Maaseutuvirasto

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/18/CE1 trebuie interpretat în sensul că definiția noțiunii „contracte de achiziții publice”, în sensul acestei directive, cuprinde un sistem de contractare:

– prin care o entitate publică intenționează să achiziționeze de pe piață prestări de servicii, pentru o perioadă determinată în prealabil, prin încheierea de contracte în condițiile prevăzute într-un contract-cadru anexat la cererea de ofertă, cu toți operatorii economici care îndeplinesc cerințele prevăzute în dosarul cererii de ofertă cu privire la eligibilitatea prestatorilor și a serviciului furnizat și care promovează un examen descris detaliat în cererea de ofertă, și

– la care nu se mai poate adera în perioada de valabilitate a contractului?

____________

1     Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116).