Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 9. januarja 2017 – Maria Tirkkonen

(Zadeva C-9/17)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Maria Tirkkonen

Druga stranka: Maaseutuvirasto

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2)(a) Direktive o javnih naročilih 2004/18/ES1 razlagati tako, da opredelitev „javna naročila“ v smislu te direktive obsega sistem naročanja,

– s katerim namerava javni organ za vnaprej omejeno obdobje pridobivati storitve na trgu tako, da pod pogoji osnutka okvirne pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, sklene pogodbe z vsemi gospodarskimi subjekti, ki izpolnjujejo posamezne opisane zahteve glede usposobljenosti ponudnika in ponujene storitve, ki so določene v razpisni dokumentaciji, in opravijo preizkus, ki je podrobneje opisan v razpisu, in

– v katerega se med veljavnostjo pogodbe ni več mogoče vključiti?

____________

1 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).