Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 29 Δεκεμβρίου 2016 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A. κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-672/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικά ερωτήματα

Στην περίπτωση που ένα ακίνητο, παρά το γεγονός ότι έχει παραμείνει κενό για χρονικό διάστημα δύο ή και πλέον ετών, διατίθεται στην αγορά, δηλαδή είναι διαθέσιμο στην αγορά για μίσθωση ή για παροχή υπηρεσιών ως office centre, και διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης προτίθεται να το εκμισθώσει ως υποκείμενο στον ΦΠΑ και έχει καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες για την υλοποίηση αυτής της προθέσεως, είναι σύμφωνη προς τα άρθρα 167, 168, 184, 185 και 187 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, η διαπίστωση ότι «δεν χρησιμοποιείται εν τοις πράγμασι για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας» ή ότι «δεν χρησιμοποιείται εν τοις πράγμασι σε φορολογητέες δραστηριότητες», στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 1, του κώδικα ΦΠΑ και του άρθρου 10, παράγραφος 1, στοιχείο b, του Regime de Renúncia à Isenção do IVA σε πράξεις επί ακινήτων, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2007, της 29ης Ιανουαρίου, στις προϊσχύσασες μορφές του, και κατά συνέπεια, η διαπίστωση ότι η αρχικά πραγματοποιηθείσα έκπτωση πρέπει να υποβληθεί σε διακανονισμό, λόγω του ότι ήταν ανώτερη από την έκπτωση, την οποία δικαιούταν να πραγματοποιήσει ο υποκείμενος στον φόρο;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των άρθρων 137, 167, 168, 184, 185 και 187 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ […], μπορεί να επιβληθεί εφάπαξ διακανονισμός για ολόκληρη την περίοδο διακανονισμού που εξακολουθεί να ισχύει, όπως ορίζεται στην πορτογαλική νομοθεσία, στο άρθρο 10, παράγραφος 1 b και c του Regime de Renúncia à Isenção do IVA σε πράξεις επί ακινήτων, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2007, της 29ης Ιανουαρίου, στις προϊσχύσασες μορφές του, στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για περισσότερο από δύο έτη, αλλά εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά με σκοπό την εκμίσθωση (με δυνατότητα παραιτήσεως) ή την παροχή υπηρεσιών (φορολογητέα), και προβλέπεται ότι θα διατεθεί τα επόμενα έτη για φορολογητέες δραστηριότητες που παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως;

Συνάδει προς τα άρθρα 137, 167, 168 και 184 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ […], η διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο c, του Regime de Renúncia à Isenção do IVA, σε συνδυασμό με το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο b, της ίδιας νομοθετικής ρυθμίσεως, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2007, της 29ης Ιανουαρίου, η οποία δεν επιτρέπει στον υποκείμενο στον φόρο να παραιτηθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, κατά τη σύναψη νέων μισθώσεων, αφότου έχει προβεί σε εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ, και η οποία υπονομεύει το καθεστώς επακόλουθης εκπτώσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου διακανονισμού;

____________

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).