Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) 29. detsembril 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários S.A. versus Autoridade Tributária e Aduaneira

(kohtuasi C-672/16)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (vahekohus maksuasjades (haldusvaidluste arbitraažikeskus), Portugal)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Imofloresmira – Investimentos Imobiliários S.A.

Vastustaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Eelotsuse küsimused

1.    Kui kinnisasja vaatamata sellele, et see on seisnud kaks aastat või kauem kasutuseta, turustatakse, s.t pakutakse turul rentimiseks või office centre’i tüüpi teenuste osutamiseks, ja tõendatakse, et omanikul on kavatsus see rendile anda käibemaksuga maksustatult ja ta on teinud kõik vajaliku, et seda kavatsust teoks teha, siis kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 artiklitega 167, 168, 184, 185 ja 187 on kooskõlas lugeda, et „kinnisasja ei kasutata tegelikult ettevõtluse eesmärgil“ ja/või et „kinnisasja ei kasutata tegelikult maksustatavates tehingutes“ käibemaksuseadustiku artikli 26 lõike 1 ja 29. jaanuari 2007. aasta dekreetseadusega nr 21/2007 heaks kiidetud kinnisvaratehingutes käibemaksuvabastusest loobumise korra artikli 10 lõike 1 punkti b (nende varasemates redaktsioonides) tähenduses ja kohaldamiseks, ja järelikult leida, et algselt tehtud mahaarvamist tuleb korrigeerida, kuna see on suurem, kui maksukohustuslasel oli õigus teha?

2.    Kui vastus on jaatav, siis kas […] direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 137, 167, 168, 184, 185 ja 187 õiget tõlgendust silmas pidades võib kohustada tegema seda ühteainsat korrektsiooni kogu perioodi lõpuni jäänud aja kohta, nagu on sätestatud Portugali õigusnormides – 29. jaanuari 2007. aasta dekreetseadusega nr 21/2007 heaks kiidetud kinnisvaratehingutes käibemaksuvabastusest loobumise korra artikli 10 lõike 1 punktides b ja c (nende varasemas redaktsioonis) –, kui kinnisasi seisab üle kahe aasta kasutuseta, kuid seda turustatakse jätkuvalt selle rendile andmiseks (loobumisvõimalusega) ja/või teenuste osutamiseks (maksustatult), ja nähakse ette selle kasutamine järgnevatel aastatel maksustatava tegevuse tarbeks, mis annab mahaarvamisõiguse?

3.    Kas […] direktiivi 2006/112/EÜ artiklitega 137, 167, 168 ja 184 on kooskõlas 29. jaanuari 2007. aasta dekreetseadusega nr 21/2007 heaks kiidetud kinnisvaratehingutes käibemaksuvabastusest loobumise korra artikli 2 lõike 2 punkt c koostoimes sama korra artikli 10 lõike 1 punktiga b, millest tulenevalt ei ole käibemaksukohustuslasel pärast ühteainsat käibemaksu korrigeerimist uute rendilepingute sõlmimisel võimalik käibemaksuvabastusest loobuda, ja mis takistavad järgnevat mahaarvamist korrigeerimisperioodil?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).