Language of document :

2016 m. gruodžio 29 d. Tribunal Arbitral Tributário (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-672/16)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Atsakovė: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciniai klausimai

1.    Kai pastatas, nenuomojamas dvejus metus ar ilgiau, reklamuojamas, t. y., yra rinkoje ir jį siekiama išnuomoti arba panaudoti teikiant office centre tipo paslaugas, ir įrodyta, kad savininkas ketina jį išnuomoti ir mokėti PVM ir dėjo visas pastangas, kad jam tai pavyktų, ar „faktiškai nenaudojamas komerciniais tikslais“ arba „faktiškai nenaudojamas apmokestinamiesiems sandoriams“, kaip tai suprantama pagal ankstesnių redakcijų PVM kodekso 26 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2007 m. sausio 29 d. Dekreto–įstatymo Nr. 21/2007 priede pateiktos Atsisakymo neapmokestinti PVM nekilnojamojo turto sandorius tvarkos 10 straipsnio 1 dalies b punktą, taigi ir išvada, kad pirminė atskaita turi būti tikslinama, nes buvo atskaityta daugiau, nei apmokestinamasis asmuo turėjo teisę atskaityti, pripažintina suderinama su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 167, 168, 184, 185 ir 187 straipsniais?

2.    Teigiamo atsakymo į ankstesnį klausimą atveju, ar atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB 137, 167, 168, 184, 185 ir 187 straipsnius, Portugalijos teisės aktuose, konkrečiai kalbant, ankstesnių redakcijų 2007 m. sausio 29 d. Dekreto–įstatymo Nr. 21/2007 priede pateiktos apmokestinamasis asmuo 10 straipsnio 1 dalies b punktu, gali būti numatytas vienintelis PVM atskaitos tikslinimas už visą laikotarpį, kuriam dar netaikytina senatis, tuo atveju, kai pastatas nenuomojamas dvejus metus ar ilgiau, tačiau reklamuojamas siekiant jį išnuomoti (su teise pasirinkti būti neapmokestinamu) arba panaudoti teikiant paslaugas (apmokestinamasis sandoris), ir vėliau ketinama vykdyti apmokestinamą veiklą, suteikiančią teisę į atskaitą?

3.    Ar suderinamas su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB 137, 167, 168 ir 184 straipsniais 2007 m. sausio 29 d. Dekretu–įstatymu Nr. 21/2007 patvirtintos Atsisakymo neapmokestinti PVM nekilnojamojo turto sandorius tvarkos 2 straipsnio 2 dalies c punktas, taikomas kartu su šios tvarkos 10 straipsnio 1 dalies b punktu, pagal kuriuos PVM apmokestinamasis asmuo negali atsisakyti būti neapmokestinamas PVM, kai atlikęs vienintelį PVM atskaitos tikslinimą ir pažeidęs atskaitos tvarką už laikotarpį, per kurį atliekamas tikslinimas, pasirašo naujas nuomos sutartis?

____________

1  –    2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).