Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. siječnja 2017. uputilo Okrajno Sodišče Pliberk (Austrija) – Čepelnik d.o.o. protiv Michaela Vavtija

(predmet C-33/17)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Okrajno Sodišče Pliberk

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Čepelnik d.o.o.

Tuženik: Michael Vavti

Prethodna pitanja

Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta tumačiti na način da im je protivno da država članica odredi obustavu plaćanja i isplatu jamstva domaćem naručitelju u iznosu jednakom preostalom iznosu dugovanja, ako zabrana izvršavanja plaćanja i isplata jamstva služe samo kao osiguranje za eventualnu novčanu kaznu, koju valja izreći samo po okončanju zasebnog postupka protiv pružatelja usluga sa sjedištem u drugoj državi članici?

U slučaju negativnog odgovora na navedeno pitanje:

a.    Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta tumačiti na način da im je protivno da država članica odredi obustavu plaćanja i isplatu jamstva domaćem naručitelju u iznosu jednakom preostalom iznosu dugovanja, ako pružatelju usluga sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, kojemu bi trebalo izreći novčanu kaznu, nije u okviru postupka za određivanje jamstva pruženo nikakvo pravno sredstvo protiv odluke kojom je određena isplata jamstva te tuzemnom nalogoprimcu nije bio priznat nikakav odgodni učinak žalbe protiv takve odluke.

b.    Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta tumačiti na način da im je protivno da država članica odredi obustavu plaćanja i isplatu jamstva tuzemnom nalogodavcu u iznosu jednakom preostalom iznosu dugovanja samo zbog toga što pružatelj usluga ima svoje sjedište u drugoj državi članici.

c.    Treba li članak 56. UFEU-a i Direktivu 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta tumačiti na način da im je protivno da država članica odredi obustavu plaćanja i isplatu jamstva tuzemnom nalogodavcu u iznosu jednakom preostalom iznosu dugovanja, iako iznos koji se duguje pružatelju usluga još nije dospio te iako konačni iznos još nije utvrđen zbog protuzahtjevâ i prava zadržanja.

____________