Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Okrajno Sodišče Pliberk (l-Awstrija) fit-23 ta’ Jannar 2107 – Čepelnik d.o.o. vs Michael Vavti

(Kawża C-33/17)

Lingwa tal-kawża: is-Sloven

Qorti tar-rinviju

Okrajno Sodišče Pliberk

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Čepelnik d.o.o.

Konvenut: Michael Vavti

Domandi preliminari

1)    L-Artikolu 56 TFUE u d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Mejju 2014, dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu lil Stat Membru milli jimponi fuq xerrej ta’ dak l-istess Stat sospensjoni tal-pagamenti u l-ħlas ta’ depożitu għal somma ugwali għall-ammont li għadu dovut, jekk il-projbizzjoni tal-eżekuzzjoni tal-pagamenti u l-ħlas tad-depożitu jservu biss bħala garanzija għal eventwali multa, li tiġi imposta biss mat-tmiem ta’ proċedura separata fuq fornitur ta’ servizzi stabbilit fi Stat Membru ieħor?

F’każ ta’ risposta fin-negattiv għall-ewwel domanda:

a.    L-Artikolu 56 TFUE u d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Mejju 2014, dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu lil Stat Membru milli jimponi fuq xerrej ta’ dak l-istess Stat sospensjoni tal-pagamenti u l-ħlas ta’ depożitu għal somma ugwali għall-ammont li għadu dovut, meta l-fornitur tas-servizz stabbilit fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, li fil-konfront tiegħu għandha tiġi imposta multa, ma jkollu ebda rimedju kontra d-deċiżjoni li timponi l-ħlas tad-depożitu fil-kuntest tal-proċedura relattiva għad-depożitu stess, u ma jiġi rrikonoxxut lilu ebda effett sospensiv għar-rikors ippreżentat mix-xerrej nazzjonali kontra tali deċiżjoni?

b.    L-Artikolu 56 TFUE u d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Mejju 2014, dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu lil Stat Membru milli jimponi fuq xerrej ta’ dak l-istess Stat sospensjoni tal-pagamenti u l-ħlas ta’ depożitu għal somma ugwali għall-ammont li għadu dovut għas-sempliċi raġuni li l-fornitur tas-servizz huwa stabbilit fi Stat Membru ieħor?

c.    L-Artikolu 56 TFUE u d-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Mejju 2014, dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu lil Stat Membru milli jimponi fuq xerrej ta’ dak l-istess Stat sospensjoni tal-pagamenti u l-ħlas ta’ depożitu għal somma ugwali għall-ammont li għadu dovut, għalkemm l-ammont dovut lill-fornitur għadu ma huwiex eżiġibbli u għalkemm l-ammont definittiv tal-ammont dovut għadu ma huwiex iddefinit peress li jeżistu krediti oħra u privileġġi?

____________