Language of document :

Tožba, vložena 16. septembra 2016 – Digital Rights Ireland/Komisija

(Zadeva T-670/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irska) (zastopnik: E. McGarr, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

ugotovi, da je Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA posledica očitne napake pri presoji Komisije, ker je ugotovljena zadostna raven osebnih podatkov v ZDA v skladu z Direktivo 95/46/ES1 ;

ugotovi, da je izpodbijani sklep ničen in neveljaven in razglasi ničnost izpodbijanega sklepa o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU–ZDA;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja deset tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep ni v skladu s členom 25(6) Direktive 95/46 v povezavi s členi 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

2.     Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep ni v skladu s členom 25(6) Direktive 95/46 v povezavi s členi 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Schrems, C-362/14.

Tretji tožbeni razlog: „načela zasebnosti“ in/ali uradna (ZDA) „predstavništva in obveznosti“ iz Prilog I in od III do VII k izpodbijanemu sklepu niso „mednarodne obveznosti“ v smislu člena 25(6) Direktive 95/46.

Četrti tožbeni razlog: določbe Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 (FISA Amendments Act of 2008) pomenijo zakonodajo, ki javnim organom omogoča splošen vpogled v vsebino elektronskih komunikacij in zato niso v skladu s členom 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Peti tožbeni razlog: določbe FISA Amendments Act of 2008 pomenijo zakonodajo, ki javnim organom omogoča splošen vpogled v vsebino elektronskih komunikacij in zato niso v skladu s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Šesti tožbeni razlog: zaradi nepopolnega prenosa določb Direktive 95/46 (posebej člena 28(3)) z izpodbijanim sklepom ni mogoče zagotoviti, da so pravice državljanov Evropske unije po pravu EU v celoti zagotovljene, kadar so njihovi podatki posredovani v Združene države.

Sedmi tožbeni razlog: izpodbijani sklep ni v skladu s členi 7, 8 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Osmi tožbeni razlog: izpodbijani sklep v delu, v katerem dovoljuje oziroma ne varuje in ni varoval pred diskriminatornim vpogledom v elektronske komunikacije s strani tujih organov pregona, ni veljaven, ker krši pravico do zasebnosti, pravico do varovanja podatkov, svobodo izražanja ter svobodo zbiranja in združevanja, kot so zagotovljene z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in splošnimi načeli prava Unije.

Deveti tožbeni razlog: izpodbijani sklep v delu, v katerem dovoljuje oziroma ne varuje in ni varoval pred diskriminatornim vpogledom v elektronske komunikacije s strani tujih organov pregona in ne zagotavlja ustreznih pravnih sredstev za državljane Unije, v podatke katerih se je vpogledalo, posamezniku odreka pravico do učinkovitega pravnega sredstva in pravico do dobrega upravljanja v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah in splošnimi načeli prava Unije.

Deseti tožbeni razlog: izpodbijani sklep zaradi nepopolnega prenosa pravic iz Direktive 95/46 (posebej iz člena 14 in 15) ne zagotavlja, da so pravice državljanov Unije po pravu Unije v celoti zagotovljene, kadar so njihovi podatki posredovani v Združene države.

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).