Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. siječnja 2016. uputio Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem (Nizozemska) – K protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(predmet C-18/16)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: K

Tuženik: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prethodna pitanja

Je li članak 8. stavak 3. točka (a) Direktive o prihvatu1 u skladu s člankom 6. Povelje2 ,

(1)    ako je državljanin treće zemlje zadržan prema članku 8. stavku 3. točki (a) Direktive o prihvatu i ako prema članku 9. Direktive o postupcima međunarodne zaštite3 ima pravo ostati u državi članici do završetka razmatranja njegova zahtjeva za azilom, i

(2)    s obzirom na obrazloženje (SL 2007, C 303/02), prema kojem ograničenja, koja se legitimno mogu uvesti u odnosu na prava iz članka 6. Povelje, ne smiju prekoračiti ograničenja koja dopušta tekst članka 5. stavka 1. točke (f) Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava (EKLJP) i s obzirom na tumačenje te odredbe od strane Europskog suda za ljudska prava iz presude, među ostalim, Nabil i dr. protiv Mađarske, 62116/12 od 22. rujna 2015., prema kojem se zadržavanjem podnositelja zahtjeva za azilom krši članak 5. stavak 1. točka (f) EKLJP-a osim ako to zadržavanje nije povezano s odstranjivanjem?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.).

2     Povelja Europske Unije o temeljnim pravima (SL 2007, C 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 104.).

3     Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.).