Language of document :

A Haarlemben ülésező Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2016. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(C-18/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

A Haarlemben ülésező Rechtbank Den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: K

Alperes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A befogadási irányelv1 8. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja összeegyeztethető–e a Charta2 6. cikkével:

olyan helyzetben, amikor egy harmadik országbeli állampolgárt a befogadási irányelv 8. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja alapján őrizetbe vettek, és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv3 9. cikke alapján joga van a tagállamban maradni addig, amíg a menedékjog iránti kérelmét illetően nem hoznak elsőfokú határozatot, és

figyelemmel a Chartához fűzött magyarázatokra (HL 2007. C 303., 2. o.), amelyek szerint a 6. cikkben előírt jogokra jogszerűen alkalmazható korlátozás mértéke nem haladhatja meg az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) 5. cikke (1) bekezdésének f) pontja által megengedett korlátozást, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága által különösen a 2015. szeptember 22-i 62116/12. sz. Nabil és társai kontra Magyarország ítéletben az utóbbi rendelkezéshez fűzött értelmezésre, amely szerint a menedékkérő őrizetbe vétele ellentétes az EJEE fent hivatkozott rendelkezésével, amennyiben ezt az őrizetet nem kitoloncolás céljából rendelik el?

____________

1 A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 180., 96. o.).

2 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL 2007. C 303., 1. o.).

3 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 180., 60. o.).