Language of document :

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. května 2016 – Efler a další v. Komise

(Věc T-754/14 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Institucionální právo – Evropská občanská iniciativa – Odmítnutí registrace – Návrh na předběžná opatření – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobci: Michael Efler (Berlín, Německo), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabon, Portugalsko), Susan Vance George (Paříž, Francie), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finsko), Blanche Léonie Denise Weber (Lucemburk, Lucembursko), John Jephson Hilary (Londýn, Spojené království), Ileana-Lavinia Andrei (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: B. Kempen)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: H. Krämer a F. Erlbacher, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na předběžná opatření týkající se rozhodnutí Komise C (2014) 6501 final ze dne 10. září 2014, kterým byla zamítnuta registrace občanské iniciativy „STOP TTIP“

Výrok

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________