Language of document :

Üldkohtu presidendi 23. mai 2016. aasta määrus – Efler jt versus komisjon

(kohtuasi T-754/14 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine – Institutsiooniõigus – Euroopa kodanikualgatus – Registreerimisest keeldumine – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Michael Efler (Berliin, Saksamaa), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugal), Susan Vance George (Pariis, Prantsusmaa), Otto Jaako Kronqvist (Helsingi, Soome), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luksemburg), John Jephson Hilary (London, Ühendkuningriik), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: B. Kempen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Krämer ja F. Erlbacher)

Ese

Taotlus kohaldada komisjoni 10. septembri 2014. aasta otsuse C (2014) 6501 final (Euroopa kodanikualgatuse „STOP TTIP“ registreerimata jätmise kohta) suhtes ajutisi meetmeid.

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________