Language of document :

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. mája 2016 – Efler a i./Komisia

(vec T-757/14 P)

(„Predbežné opatrenie – Inštitucionálne právo – Európska iniciatíva občanov – Odmietnutie registrácie – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neprípustnosť“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Michael Efler (Berlín, Nemecko), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabon, Portugalsko), Susan Vance George (Paríž, Francúzsko), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Fínsko), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxembursko), John Jephson Hilary (Londýn, Spojené kráľovstvo), Ileana-Lavinia Andrei (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: B. Kempen)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer a F. Erlbacher, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Návrh na nariadenie predbežných opatrení týkajúcich sa rozhodnutia Komisie C (2014) 6501 final z 10. septembra 2014 o odmietnutí registrácie návrhu Európskej iniciatívy občanov „STOP TTIP“

Výrok

1.    Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________