Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

A Törvényszék elnökének 2016. május 23‑i végzése –

Efler és társai kontra Bizottság

(T‑754/14. R. sz. ügy)

„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – „Intézményi jog” – Európai polgári kezdeményezés – A lajstromozás megtagadása – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – Elfogadhatatlanság”

1.                     Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Ideiglenes intézkedések – Célkitűzés – A meghozandó érdemi határozat teljes érvényesülése, a határozat tartalmának előre eldöntése és a hatékony érvényesüléstől való megfosztása nélkül – Az alapeljárás keretein kívüli intézkedések elrendelése iránti kérelem – Megengedhetetlenség (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, EUMSZ 278. cikk és EUMSZ 279. cikk) (vö. 19–22. pont)

2.                     Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Ideiglenes intézkedések – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem valamely elutasító határozat megsemmisítése iránti kereset keretében – Annak megtiltására vonatkozó meghagyás kibocsátására irányuló kérelem, hogy a Bizottság valamely nemzetközi megállapodás aláírásáról szóló határozat elfogadása céljából e nemzetközi megállapodás tervezetét a Tanács elé terjessze – Az alapeljárás keretein kívüli intézkedések elrendelése iránti kérelem – Nyilvánvaló és súlyos jogsértéssel megvalósuló különösen komoly fumus boni juris hiánya – Megengedhetetlenség (EUMSZ 279. cikk) (vö. 25., 29., 30., 35–37. pont)

3.                     Uniós polgárság – A polgársághoz kapcsolódó jogok – Polgári kezdeményezés benyújtása – 211/2011 rendelet – A Bizottság kötelezettségei a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét követően (211/2011 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 5. cikk, (5) bekezdés és 10. cikk, (1) bekezdés, c) pont) (vö. 26., 27., 32–34. pont)

Tárgy

A „STOP TTIP” polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasításáról szóló, 2014. szeptember 10‑i, C(2014) 6501 végleges bizottsági határozattal kapcsolatos ideiglenes intézkedés iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.