Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 mai 2016 –
Efler și alții/Comisia

(Cauza T‑754/14 R)

„Procedură de măsuri provizorii – Drept instituțional – Inițiativă cetățenească europeană – Refuz al înregistrării – Cerere de măsuri provizorii – Inadmisibilitate”

1.                     Procedură de măsuri provizorii – Măsuri provizorii – Obiectiv – Deplina eficacitate a viitoarei decizii pe fond fără a prejudeca sensul acesteia și fără a o lipsi de efect util – Cerere prin care se solicită adoptarea unor măsuri care depășesc cadrul litigiului principal – Inadmisibilitate [art. 256 alin. (1) TFUE, art. 278 TFUE și art. 279 TFUE] (a se vedea punctele 19-22)

2.                     Procedură de măsuri provizorii – Măsuri provizorii – Cerere de măsuri provizorii în cadrul unei acțiuni în anulare a unei decizii negative – Cerere de emitere a unei somații prin care să se interzică Comisiei să prezinte Consiliului proiectul unui acord internațional în vederea adoptării unei decizii privind semnarea acestuia din urmă – Cerere prin care se solicită adoptarea unor măsuri care depășesc cadrul litigiului principal – Absența fumus boni iuris deosebit de serios constituit de o nelegalitate vădită și gravă – Inadmisibilitate (art. 279 TFUE) (a se vedea punctele 25, 29, 30 și 35-37)

3.                     Cetățenia Uniunii – Drepturile cetățeanului – Prezentarea unei inițiative cetățenești – Regulamentul nr. 211/2011 – Obligațiile Comisiei în urma înregistrării unei propuneri de inițiativă cetățenească [Regulamentul nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 5 alin. (5) și art. 10 alin. (1) lit. (c)] (a se vedea punctele 26, 27 și 32-34)

Obiectul

Cerere de măsuri provizorii referitoare la Decizia C(2014) 6501 final a Comisiei din 10 septembrie 2014 privind respingerea cererii de înregistrare a inițiativei cetățenești „STOP TTIP”

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.