Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. mája 2016 – Efler a i./Komisia

(vec T‑754/14 P)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Inštitucionálne právo – Európska občianska iniciatíva – Zamietnutie zápisu – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neprípustnosť“

1.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Predbežné opatrenia – Cieľ – Úplná účinnosť budúceho rozhodnutia vo veci samej bez prejudikovania jeho zmyslu a zbavenia potrebného účinku – Návrh na vydanie opatrení mimo rámca sporu vo veci samej – Neprípustnosť (článok 256 ods. 1 ZFEÚ, články 278 a 279 ZFEÚ) (pozri body 19 – 22)

2.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Predbežné opatrenia – Návrh na vydanie predbežných opatrení v rámci žaloby o neplatnosť záporného rozhodnutia – Návrh na vydanie opatrenia zakazujúceho Komisii predložiť Rade návrh medzinárodnej dohody s cieľom prijať rozhodnutie o jej podpísaní – Návrh na vydanie opatrení mimo rámca sporu vo veci samej – Neexistencia obzvlášť závažného fumus boni iuris tvoreného zjavnou a závažnou protiprávnosťou – Neprípustnosť (článok 279 ZFEÚ) (pozri body 25, 29, 30, 35 – 37)

3.                     Občianstvo Únie – Práva občana – Predloženie občianskej iniciatívy – Nariadenie č. 211/2011 – Povinnosti Komisie po zaregistrovaní návrh občianskej iniciatívy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 211/2011, článok 5 ods. 5 a článok 10 ods. 1 písm. c)] (pozri body 26, 27, 32 – 34)

Predmet

Návrh na vydanie predbežných opatrení týkajúcich sa rozhodnutia Komisie C (2014) 6501 final z 10. septembra 2014, ktorým bol zamietnutý návrh na zaregistrovanie občianskej iniciatívy „STOP TTIP“

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.