Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 23. maja 2016 –
Efler in drugi/Komisija

(Zadeva T‑754/14 R)

„Začasna odredba – Pravo institucij – Evropska državljanska pobuda – Zavrnitev registracije – Predlog za izdajo začasnih ukrepov – Nedopustnost“

1.                     Začasna odredba – Začasni ukrepi – Cilj – Polna učinkovitost prihodnje meritorne odločbe brez njenega prejudiciranja in ne da bi ji bil odvzet polni učinek – Predlog za ukrepe, ki presegajo okvir spora o glavni stvari – Nedopustnost (člen 256(1) PDEU, 278 PDEU in 279 PDEU) (Glej točke od 19 do 22.)

2.                     Začasna odredba – Začasni ukrepi – Predlog za izdajo začasnih ukrepov v okviru ničnostne tožbe zoper zavrnilno odločbo – Predlog za izdajo odredbe, s katero bi se Komisiji prepovedalo, da Svetu predloži osnutek mednarodnega sporazuma za sprejetje sklepa o njegovem podpisu – Predlog za ukrepe, ki presegajo okvir spora o glavni stvari – Neobstoj posebej resnega fumus boni juris, ki temelji na očitni in resni nezakonitosti – Nedopustnost (člen 279 PDEU) (Glej točke 25, 29, 30 in od 35 do 37.)

3.                     Državljanstvo Unije – Državljanske pravice – Predložitev državljanske pobude – Uredba št. 211/2011 – Obveznosti Komisije zaradi prijave predlagane državljanske pobude (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 211/2011, člena 5(5) in 10(1)(c)) (Glej točke 26, 27 in od 32 do 34.)

Predmet

Predlog za sprejetje začasnih ukrepov v zvezi s sklepom Komisije C(2014) 6501 final z dne 10. septembra 2014, s katerim je bila zavrnjena prijava evropske državljanske pobude „STOP TTIP“.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasnih ukrepov se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.