Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Roma - Itálie) – Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13) v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Spojené věci C-344/13 a C-367/13)1

„Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb služeb – Omezení – Daňové právní předpisy – Příjmy z výher v hazardních hrách – Rozdíl ve zdanění výher dosažených v zahraničí a výher pocházejících z vnitrostátních heren“

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Roma

Účastníci původního řízení

Žalobci: Cristiano Blanco (C‑344/13) a Pier Paolo Fabretti (C‑367/13)

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Výrok

Články 52 SFEU a 56 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání právním předpisům členského státu, které podrobují dani výhry z hazardních her organizovaných v hernách nacházejících se v jiných členských státech a osvobozují od daně obdobné příjmy pocházející z heren nacházejících se na území tohoto státu.

____________

1 Úř. věst. C 260, 7.9.2013.