Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) den 26. februar 2018 – Agostinho da Silva Martins mod Dekra Claims Services Portugal, S.A.

(Sag C-149/18)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal da Relação de Lisboa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Agostinho da Silva Martins

Sagsøgt: Dekra Claims Services Portugal, S.A.

Præjudicielle spørgsmål

(a)    Har den gældende ordning i Portugal forrang som en overordnet præceptiv bestemmelse som omhandlet i Rom-II-forordningens 1 artikel 16?

(b)    Udgør den nævnte bestemmelse en EU-retlig bestemmelse, der fastsætter lovvalgsregler som omhandlet i Rom-II-forordningens artikel 27?

(c)    Skal den forældelsesordning, der er fastsat i den portugisiske retsplejelovs artikel 498, stk. 3, finde anvendelse på en portugisisk statsborger, der har været udsat for en trafikulykke i Spanien, i henhold til artikel 28 i direktiv 2009/103/EF 2 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007, af 11.7.2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) (EUT 2007, L 199, s. 40).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16.9.2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT 2009, L 263, s. 11).