Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Almería (Španija) 23. februarja 2018 – Banco Mare Nostrum S.A./Ignacio Jesús Berenguel Nieto in Carmen Sonia Salinas López

(Zadeva C-147/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Almería

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Banco Mare Nostrum, S.A.

Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: Ignacio Jesús Berenguel Nieto in Carmen Sonia Salinas López

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali s sodbo izrečena ugotovitev, da nepošteni pogoj v smislu Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 ni zavezujoč, onemogoča, da bi se uporabili vsi učinki, ki jih priznava sodba [Sodišča z dne 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo in drugi (C-154/15, C-307/15 in C-308/15, EU:C:2016:980)]?

Ali je uporaba restitucijskega učinka nepoštenega pogoja v smislu Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah prizadeta, omejena ali onemogočena zaradi načela dispozitivnosti, vezanosti na predloge strank, materialne pravnomočnosti in prepovedi reformatio in peius?

Ali je pristojnost sodišča druge stopnje omejena, ker so učinki ugotovitve nepoštenosti s prvostopenjsko sodbo omejeni, zoper to sodbo pa se ni pritožil potrošnik, ampak prodajalec ali ponudnik, ki je pogoj vključil v pogodbo z namenom, da bi zanikal nepoštenost pogoja ali kakršen koli učinek ugotovitve nepoštenosti?

Ali pristojnost sodišča druge stopnje obsega možnost, da uporabi vse posledice, ki jih določata Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 in sodna praksa, s katero se razlaga, tudi če prvi tožbeni zahtevek potrošnika ni obsegal vseh posledic, ki izhajajo iz ugotovitve nepoštenosti zadevnega pogoja?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.