Language of document :

Žaloba podaná dne 3. dubna 2018 – Evropská centrální banka v. Lotyšská republika

(Věc C-238/18)

Jednací jazyk: lotyština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská centrální banka (zástupci: C. Zilioli, C. Kroppenstedt a K. Kaiser, zmocněnci, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, advokát)

Žalovaná: Lotyšská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Evropská centrální banka navrhuje, aby Soudní dvůr:

v souladu s čl. 24 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie a s článkem 62 jednacího řádu Soudního dvora vyzval Lotyšskou republiku, aby předložila veškeré relevantní informace související s probíhajícím vyšetřováním, které proti guvernérovi Latvijas Banka (Lotyšská banka, Lotyšsko) vede Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Úřad pro prevenci a potírání korupce, Lotyšsko);

na základě článku 14.2. statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky určil, že Lotyšská republika tím, že:

odvolala guvernéra Lotyšské banky z funkce dříve, než byl po meritorním projednání věci nezávislým soudem vyhlášen odsuzující rozsudek a,

potvrdí-li to informace poskytnuté Lotyšskou republikou, aniž nastaly výjimečné okolnosti, které by v projednávané věci odůvodňovaly odvolání z funkce,

porušila druhý pododstavec citovaného článku;

uložil Lotyšské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

ECB tvrdí, že Lotyšská republika tím, že odvolala guvernéra Lotyšské banky z funkce a uplatnila vůči němu předběžné zajišťovací opatření, aniž měla k dispozici odsuzující rozsudek vyhlášený nezávislým soudem po meritorním projednání věci, porušila druhý pododstavec článku 14.2. statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

____________