Language of document :

2018. április 3-án benyújtott kereset – Európai Központi Bank kontra Lett Köztársaság

(C-238/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

Felek

Felperes: Európai Központi Bank (képviselők: C. Zilioli, C. Kroppenstedt és K. Kaiser meghatalmazottak, D. Sarmiento Ramírez-Escudero ügyvéd)

Alperes: Lett Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Központi Bank azt kéri, hogy a Bíróság:

–    hívja fel a Lett Köztársaságot arra, hogy az Európai Unió Bírósága alapokmánya 24. cikkének első bekezdése és a Bíróság eljárási szabályzata 62. cikke alapján nyújtson be minden releváns információt a Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (a korrupció megelőzéséért és az ellene való küzdelemért felelős hivatal) által a lett nemzeti bank elnökével szemben folyamatban levő vizsgálattal kapcsolatban;

–    a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 14.2. cikke alapján állapítsa meg, hogy a Lett Köztársaság megsértette az említett rendelkezés második bekezdését:

    –    azzal, hogy felmentette tisztségéből a lett nemzeti bank elnökét, mielőtt az ügy érdemének vizsgálata alapján független bíróság elmarasztaló ítéletet hozott volna, és

    –    mivel – ha a Lett Köztársaság által felhozott tények ezt megerősítik – nem állnak fenn olyan kivételes körülmények, amelyek a jelen ügyben igazolnák a tisztségből való felmentést.

–    a Lett Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EKB azt állítja, hogy a Lett Köztársaság megsértette a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 14.2. cikkének második bekezdését azzal, hogy ideiglenes biztonsági intézkedés alkalmazásával felmentette tisztségéből a lett nemzeti bank elnökét anélkül, hogy az ügy érdemének vizsgálata alapján független bíróság elmarasztaló ítéletet hozott volna.

____________