Language of document :

A High Court (Írország) által 2018. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister for Justice and Equality kontra LM

(C-216/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Minister for Justice and Equality

Alperes: LM

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság Aranyosi és Căldăraru ítéletben tett megállapításaitól függetlenül, amennyiben a nemzeti bíróság azt állapítja meg, hogy meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy a kibocsátó tagállamban uralkodó körülmények összeegyeztethetetlenek a tisztességes tárgyaláshoz való alapvető joggal, mivel a kibocsátó tagállamban maga az igazságszolgáltatási rendszer nem a jogállamiság keretében működik, szükséges-e az, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóság konkrétan és pontosan értékelje, hogy az érintett személy a nem tisztességes tárgyalás veszélyének van-e kitéve, amennyiben a tárgyalásra magára is egy nem a jogállamiság keretében működő rendszer keretében kerül sor?

Amennyiben az alkalmazandó teszt annak konkrét értékelését igényli, hogy a keresett személy az igazságszolgáltatás nyilvánvaló megtagadásának valós veszélyével szembesül-e, a nemzeti bíróságnak mint végrehajtó igazságügyi hatóságnak a kibocsátó hatósághoz kell-e fordulnia olyan további szükséges információk beszerzése érdekében, amelyek alapján a nemzeti bíróság kizárhatja a nem tisztességes tárgyalás veszélyének fennállását, és ha igen, a tisztességes tárgyalás milyen garanciái szükségesek?

____________