Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. martā iesniedza High Court (Īrija) – Minister for Justice and Equality/LM

(Lieta C-216/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Ireland)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Minister for Justice and Equality

Atbildētājs: LM

Prejudiciālie jautājumi

Neatkarīgi no Tiesas secinājumiem lietā Aranyosi un Căldăraru, ja valsts tiesa konstatē, ka pastāv būtiskas norādes, kas liecina par to, ka apcietinājuma apstākļi izsniegšanas dalībvalstī nav saderīgi ar pamattiesībām uz taisnīgu tiesu, jo izsniegšanas dalībvalsts tiesiskuma joma vairs nedarbojas saskaņā ar tiesiskuma principiem, vai izpildes tiesu iestādei ir konkrēti un precīzi jānovērtē, vai tiek apdraudētas personas pamattiesības uz taisnīgu tiesu, ja attiecīgās personas tiesāšanas laikā tiesiskuma joma vairs nedarbojas saskaņā ar tiesiskuma principiem?

Ja pārbaudei ir jāveic īpašs novērtējums saistībā ar to, vai pastāv droša varbūtība, ka attiecīgajai personai varētu tikt liegta piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un ja valsts tiesa ir konstatējusi sistēmiskus tiesiskuma pārkāpumus, vai valsts tiesai kā izpildes tiesu iestādei ir jālūdz izsniegšanas tiesu iestāde sniegt nepieciešamo papildinformāciju, lai valsts tiesa varētu nepiekrist tam, ka tiek apdraudētas personas pamattiesības uz taisnīgu tiesu, un, attiecīgā gadījumā, kādas garantijas būtu nepieciešamas taisnīgai tiesai?

____________