Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 3. aprillil 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb versus Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(kohtuasi C-237/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Liège

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Kostjad: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Eelotsuse küsimus

Arvestades, et 2. juuli 2009. aasta kuninga määruses, millega kehtestatakse parameditsiini kutsealade loetelu, ei ole psühhomotoorikat nimetatud parameditsiini kutsealana, samas kui Belgias on loodud psühhomotoorika bakalaureusediplom, ning sellest tulenevalt on piiratud isikute vaba liikumise õigust, õigust kutsevabadusele ja õigust teha tööd, siis kas [see kuninga määrus] rikub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 20, 21 ja 45 ning põhiõiguste harta artiklit 15?

____________