Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Liège (Belgia) on esittänyt 3.4.2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton ja Anissa Quotb v. Belgian valtio – SPF Santé publique ja Communauté française de Belgique

(asia C-237/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton ja Anissa Quotb

Vastaaja: Belgian valtio – SPF Santé publique ja Communauté française de Belgique

Ennakkoratkaisukysymys

Rajoitetaanko 2.7.2009 annetulla kuninkaan asetuksella, jolla vahvistetaan terveydenhuollon ammattien luettelo, henkilöiden vapaata liikkuvuutta, elinkeinon harjoittamisen vapautta ja oikeutta tehdä työtä, kun siinä ei mainita terveydenhuollon ammattien joukossa psykomotorista ohjausta, vaikka psykomotoriikan alempi korkeakoulututkinto (bachelier en psychomotricité) on olemassa Belgiassa, ja rikotaanko näin SEUT 20, 21 ja 45 artiklaa sekä perusoikeuskirjan 15 artiklaa?

____________