Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 3 aprilie 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Cauza C-237/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamante: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Pârâte: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Întrebarea preliminară

În măsura în care Decretul regal din 2 iulie 2009 de stabilire a listei profesiilor paramedicale nu include psihomotricitatea ca profesie paramedicală, în timp ce o diplomă de licență în psihomotricitate a fost creată în Belgia, ceea ce restrânge astfel dreptul la libera circulație a persoanelor, dreptul la libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, acest decret regal încalcă articolele 20, 21 și 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 15 din Carta drepturilor fundamentale?

____________