Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 3. aprila 2018 – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb/Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Zadeva C-237/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Toženi stranki: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je kraljevi odlok z dne 2. julija 2009 o določitvi seznama paramedicinskih poklicev glede na to, da psihomotorike ne uvršča med paramedicinske poklice, čeprav je bila v Belgiji uvedena visokošolska diploma iz psihomotorike, s čimer omejuje pravico do prostega gibanja oseb, pravico do svobodne izbire poklica in pravico do dela, v nasprotju s členi 20, 21 in 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členom 15 Listine o temeljnih pravicah?

____________