Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a doua) din 9 februarie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid - Spania) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Cauza C-443/16)1

(Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Directiva 1999/70/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauza 4 – Contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul public – Restructurarea organizării universitare – Reglementare națională – Integrarea profesorilor din cadrul colegiilor universitare în corpul profesorilor universitari – Condiție – Obținerea titlului de doctor – Transformarea posturilor cu normă întreagă în posturi cu jumătate de normă – Aplicare doar profesorilor titulari interimari – Principiul nediscriminării)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamant: Francisco Rodrigo Sanz

Pârâtă: Universidad Politécnica de Madrid

Dispozitivul

Clauza 4 punctul 1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat la 18 martie 1999, anexat la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care permite, în cadrul măsurilor de restructurare a organizării universităților, administrațiilor competente ale statului membru în cauză să reducă la jumătate programul de lucru al profesorilor titulari interimari din cadrul colegiilor universitare, ca urmare a faptului că nu dețin titlul de doctor, în condițiile în care profesorii titulari din cadrul colegiilor universitare care au calitatea de funcționari de carieră, dar care nu dețin nici ei un titlu de doctor, nu fac obiectul aceleiași măsuri.

____________

1     JO C 410, 7.11.2016.