Language of document :

Tužba podnesena 28. veljače 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-165/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano i G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska, time što do 18. travnja 2016. nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.1 ili, u svakom slučaju, Komisiji nije dostavila tekst navedenih odredaba, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 106. stavka 1. navedene direktive;

naloži Kraljevini Španjolskoj, u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a, plaćanje dnevne novčane kazne u visini od 123 928,64 eura, s učinkom od datuma objave presude kojom se utvrđuje povreda obveze donošenja odredaba potrebnih za usklađivanje s Direktivom 2014/25/EU ili, u svakom slučaju, njihove dostave Komisiji;

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlog i glavni argument

Rok za prenošenje Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u nacionalno pravo istekao je 18. travnja 2016.

____________

1     Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL 2014., L 94, str. 243.)